Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

29-04-2019

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Verkennend onderzoek naar de relatie tussen geweld binnen families en buiten in de (semi)publieke sfeer. Het is gebaseerd op een literatuuronderzoek naar de relatie tussen geweld binnen en buiten met een focus op daderschap en op gesprekken met experts en een expertmeeting.

Vraagstelling

De centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de relatie tussen geweld binnen families en buiten in de publieke sfeer luidde:
In hoeverre is er een relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en gewelds(criminaliteit) in de publieke ruimte en wat is bekend over een eventuele causaliteit? In hoeverre kan deze kennis een bijdrage leveren aan de toekomstige inzet en interventies binnen de justitie en veiligheidsketens?

Dit onderzoek is een eerste stap om na te gaan of er structureel meer aandacht nodig is voor de relatie tussen geweld binnen en buiten.

Download

externe linkHuiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte (via wodc.nl)


Dijkstra, S., L√ľnnemann, M., Boer, A., L√ľnnemann, K., Moors, H. (2019). Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte. Utrecht: Bureau Dijkstra.