Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra

26-07-2017

Onderzoek van KIS naar effectieve samenwerking op het gebied van hulpverlening in AZC’s

Mensen in asielopvangcentra lopen extra risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen, maar de hulpverlening verloopt niet altijd goed. Een aantal gemeenten vroeg het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) daarom hoe veilig het is binnen gezinnen en hoe de samenwerking verloopt tussen de medewerkers van de asielzoekerscentra en de hulpverlening.

Vraagstelling

In deze publicatie staan twee vragen centraal:

  • Hoe is het thema van veiligheid in gezinnen binnen de opvanglocaties geborgd?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen de medewerkers van de opvanglocaties en de hulpverlening (zoals Veilig Thuis, Vrouwenopvang) op het gebied van huiselijk geweld?

KIS doet in deze publicatie ook aanbevelingen om de netwerken tussen opvanglocaties en de bestaande hulpverlening te verbeteren. Ook worden tips gegeven om de borging in die samenwerking beter te verankeren.

Achtergrond

Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf. Dit zijn factoren die het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen mogelijk vergroten. Ondanks de verplichte protocollen om de veiligheid binnen de opvanglocaties te waarborgen – zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – blijkt dat niet elk asielzoekerscentrum hier even goed mee omgaat. Vooral de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang, kan beter. Zo ervaren medewerkers van opvanglocaties soms handelingsverlegenheid bij de hulpverlening aan asielzoekers, ook omdat het voor de reguliere hulpverlening een onbekende doelgroep blijkt te zijn.

Download het rapport

pdf-bestand Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra (Pdf-bestand, 1,8 MB, via kis.nl)


Eliane Smits van Waesberghe, Meintje van Dijk, mmw.van Hilde Bakker.
Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra. Effectief samenwerken op het gebied van hulpverlening Kennisplatform Integratie & Samenleving, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht juli 2017.

ISBN 978-90-5830-827-6