Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld sterk overdreven? (Artikel)

16-05-2019

Beschouwing over de discussie over omvang en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling

De discussie over omvang en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling moet voorzichtig worden gevoerd. Het is nog te vroeg om van een dalende trend bij gezinsgeweld te spreken. Ook zijn ernst en schade bij gezinsgeweld vaak niet af te leiden uit de aan- of afwezigheid van fysiek letsel.

In deze bijdrage gaat Marielle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in op resultaten uit het onderzoek van het WODC en op reacties die deze resultaten hebben opgeroepen.

Lees het hele artikel

externe linkHuiselijk geweld sterk overdreven? (via ccv-secondant.nl)