Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld te lijf

15-04-2016

Manifest Kring van Veiligheid

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Eenentwintig vrouwen, dertien kinderen, dertien mannen overleven dit niet. Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie en hulpverlening, de verplichte meldcode, het tijdelijk huisverbod en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, dalen deze cijfers niet.

In dit manifest roepen beleidsmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen op tot actie en herbezinning. Wat moet er gebeuren om resultaten te boeken en een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken?

Voorstellen

De Kring van veiligheid wil verbeteringen in gang zetten in cultuur, structuur en werkwijze. Daartoe doet de Kring drie voorstellen:

1. Iedereen: een actieve samenleving tegen geweld. alle betrokkenen (omstanders, vrijwilligers en professionals) moeten handvatten krijgen en leren om de ernst van partnergeweld en kindermishandeling beter te duiden. Verlegenheid moet worden overwonnen.
2. Professionals: samenwerken, integrale verantwoordelijkheid en leren. Meer samenwerking, gekoppeld aan een bredere vorm van professionele verantwoordelijkheid.
3. Instelling van een Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling. Een Nationaal Rapporteur als waakhond en aanjager die op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling agendeert, monitort, signaleert, stimuleert en verbindt.

Ondertekenaars Manifest Kring van Veiligheid

Jacques Wallage, voorzitter Kring van Veiligheid, Annelies Boode, districtsmanager Humanitas Oost, Aleid van den Brink, directeur-bestuurder Blijfgroep, Johan Brongers, directeur-bestuurder Welzijnsgroep Tinten, Tineke Franssen, voorzitter stichting Zijweg, Oetra Gopal, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer, Janet ten Hoope, plv. hoofdofficier van justitie Openbaar Ministerie, Ans van de Maat, raad van bestuur Intermetzo, Majone Steketee, raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut, Janis Tamsma, plv. districtschef Politie Friesland.

Met expertise van: Ingrid ten Berge, programmaleider Veilig opgroeien Nederlands Jeugdinstituut, Astrid van der Kooij, manager Huiselijk en seksueel geweld Movisie, Saskia Daru, adviseur Huiselijk en seksueel geweld Movisie, Lou Repetur, senior adviseur Effectiviteit en vakmanschap Movisie.

Downloads

externe link Huiselijk geweld te lijf (via movisie.nl).


Vuijsje, H. (2016). Huiselijk geweld te lijf. Utrecht: Kring van Veiligheid.