Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulp op afstand in Nederland

02-11-2012

Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek.

Er is in Nederland een breed scala aan organisaties die via telefoon, e-mail of chat anoniem hulp verlenen aan mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden en daarover met een onafhankelijk persoon in contact willen komen. We noemen dit ‘hulp op afstand’-organisaties. Als gevolg van een aantal ontwikkelingen is het voortbestaan van een aantal organisaties voor ‘hulp op afstand’ in het geding. Het ministerie van VWS wil nagaan of en op welke manier een harmonisatie en efficiencyslag bij de verschillende regelingen voor ‘hulp op afstand’ te realiseren is.

Het Ministerie heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek omdat zij volledig inzicht wilde krijgen in de aard en de organisatie van de verschillende soorten anonieme ‘hulp op afstand’ zodat zij mede op basis daarvan een gedegen visie kan formuleren.
Uit het onderzoek blijkt dat er een breed spectrum is aan organisaties en vormen van hulp op afstand: van luisterend oor via praktische hulp en lotgenotencontact tot daadwerkelijke behandeling bijvoorbeeld via internet. Het aanbod van hulp op afstand is zeer divers en versnipperd. De onderzoekers stellen dat er jaarlijks ca €19 miljoen omgaat bij organisaties die hulp op afstand bieden en dat een groot deel van die 19 miljoen ook daadwerkelijk betrekking heeft op hulp op afstand. Aan overheidssubsidies is dat ca. €13 miljoen (Rijk ca €2 miljoen en provincies ca €11 miljoen ), de overige 6 miljoen is privaat gefinancierd. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij hulp op afstand: 2600 vrijwilligers op 335 beroepskrachten. De belangrijkste conclusies van de onderzoekers zijn dat het veld versnipperd is, dat organisaties meer kunnen samenwerken en dat er efficiencyvoordelen te bereiken zijn door samenvoeging van organisaties.

In het onderzoek wordt ondermeer gekeken naar het landelijk telefoonnummer van de SHG’s (0900-1262626 en de doorschakeling naar de regionale/lokale nummers), Korrelatie en Sensoor.

externe linkVolledire tekst van Hulp op afstand in Nederland (pdf, 1,5 MB) (via Overheidsinformatie Officiële bekendmakingen]


Doornink, H., Pansier-Mast, L., & Welling, A. (2012). Hulp op afstand in Nederland. Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek. Enschede: Bureau HHM.