Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen

Handleiding 'Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen'

Verschenen op: 18-04-2005

Deze map is een praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen voor moeders van kinderen die door een familielid misbruikt zijn. De handleiding is bedoeld voor maatschappelijk werksters en andere hulpverlenenden die een groep voor 'moeders van' wil gaan begeleiden.

Al meer dan 10 jaar begeleiden FIOM-hulpverleensters groepen voor moeders van wie een of meer kinderen door een familielid misbruikt zijn.
Die methodiek is , door TransAct (nu MOVISIE) en Fiom samen, op papier gezet. De fraaie map met de beschrijving van de methode, het draaiboek, het werkmateriaal en achtergrondinformatie over seksueel misbruik van kinderen door een gezinslid en de gevolgen daarvan voor het kind zelf, de pleger en de moeder/vrouw, is.

Uitgebreide beschrijving methodiek & downloaden handleiding