Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik heb al veel meegemaakt

03-11-2016

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Aan het onderzoek hebben 664 kinderen uit 23 scholen verdeeld over het hele land meegedaan, waardoor de antwoorden representatief zijn voor deze leeftijdsgroep. Het bijzondere aan dit onderzoek is, dat het gaat om zelfrapportage van kinderen.

Mishandeling

In het onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd wat zij meemaken en meegemaakt hebben. Het meest noemden zij echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders. Andere opvallende conclusie uit het rapport is dat lichamelijke verwaarlozing en echtscheiding vaak vergezeld gaan van een andere ingrijpende ervaring, in 96% respectievelijk 50% van de gevallen.

Aanbevelingen Jongerentaskforce

De manier waarop leerkrachten en andere professionals kinderen ondersteunen die thuis veel stress meemaken, kan een groot verschil maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mishandelde kinderen veerkrachtiger zijn als zij ondersteuning en veiligheid ervaren van een of meer belangrijke volwassenen om hen heen.

Een van de aanbevelingen van de Augeo Jongerentaskforce is dan ook dat leerkrachten bijscholen over de gevolgen van voortdurende stress en leren hoe zij kinderen die veel ingrijpende ervaringen meemaken veiligheid en steun kunnen bieden op de momenten dat zij op school zijn.

Lees het rapport

externe linkIk heb al veel meegemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs (via augeo.nl)


Vink, R., Pal, S. van der, Eekhout, E., Pannebakker, F., & Mulder, T. (2016). Ik heb al veel meegemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO Gezond Leven.
Rapport voor Augeo Foundation Jongerentaskforce.