Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

22-05-2015

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. De Kinderombudsman deed onderzoek naar het voortzetten van de jeugdhulp aan jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Aanleiding voor het onderzoek is de zaak Daniella, een twintigjarige vrouw die in juli 2013 om het leven kwam.

Kwetsbare jongeren

Het gaat om jongeren die jeugdhulp ontvangen en vaak niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Jongeren uit de residentiële jeugdzorg of een pleeggezin, jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een psychische stoornis of zwerfjongeren. Ze krijgen vaak niet de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat ze er niet voor openstaan en daar niet toe gedwongen kunnen worden. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp, wat er toe leidt dat er geen hulp of onjuiste hulp geboden wordt.

Aanbevelingen

De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor deze duizenden jongeren. Hij adviseert hulpverleners om in het zestiende levensjaar te starten met en het opstellen van een hulpvoortzettingsplan, waarin de hulpbehoefte van de jongere in kaart wordt gebracht. Ook adviseert hij om een grondige risicotaxatie uit te voeren om te beoordelen of de jongeren na zijn achttiende verjaardag in een veilige omgeving terecht komt.

Bovendien is het advies om – indien nodig – voor het achttiende jaar een bewindvoerder, mentor of curator aan te stellen. Tot slot adviseert de Kinderombudsman dat de overheid onderzoekt of een juridische maatregel ontwikkeld kan worden voor verplichte hulpverlening voor risicojongeren die 18 zijn geworden en geen hulp willen.

Download het rapport

pdf-bestandIk kan het (niet) zelf. Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken (pdf-bestand, 498,66 KB, via kinderombudsman.nl)


Ik kan het (niet) zelf. Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken. (2015). Den Haag: De Kinderombudsman.