Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werkboek casemanagement Huiselijk geweld Zeeland

Dit werkboek, Werkboek instellingsoverstijgend en systeemgericht casemanagement Huiselijk geweld Zeeland, is geschreven om tot een systematische en uniforme manier van werken te komen met betrekking tot instellingsoverstijgend en systeemgericht casemanagement huiselijk geweld.

Behalve de beschrijving van de werkwijze bevat dit werkboek richtlijnen, checklisten, praktische tips en formulieren voor de ondersteuning van de casemanager in zijn dagelijkse praktijk.

Dit is geen definitief eindproduct. Door praktijkervaring, uitvoering, wetgeving (WMO) en ontwikkelingen in de maatschappij zal dit werkboek moeten worden aan aangepast om de praktische ondersteuning in de aanpak van huiselijk geweld te kunnen blijven bieden.

Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op (wormen van) huiselijk geweld, risicofactoren van relationeel geweld en op vormen en signalen van kindermishandeling. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de het belang van casemanagement en de criteria voor de inzet van casemanagement. De methodiek zelf wordt besproken en de werkwijze daarbinnen m.b.t. slachtoffer, pleger en kinderen. Hoofdstuk 4 behandelt het proces en de middelen (formulieren, checklists en dergelijke) die daarbij gebruikt worden. Hoofdstuk 5 tenslotte schetst het profiel van de "casemanager"

pdf bestandWerkboek Instellings overstijgend en Systeem gericht casemanagement Huiselijk geweld Zeeland (pdf, 499 Kb).


Werkboek Instellings overstijgend en Systeem gericht casemanagement Huiselijk geweld Zeeland. Ellen Vis, Mirjam Simons, Irma de Muijnck. Middelburg: Emergis, MO De Lage Flancken, oktober 2008