Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Je eer of je leven

01-08-2006

Dit boek is bedoeld als inleiding in de complexe materie van eergerelateerd geweld.

Het beschrijft verschillende verschijningsvormen van en theorien rond eer en geeft een aantal handreikingen om daar in de praktijk mee om te gaan. Die praktijkhandreikingen zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringen van het korps Haaglanden van de afgelopen jaren. De auteur is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld dat bij datzelfde korps is ondergebracht.

'Je eer of je leven?' is grotendeels gebaseerd op inzichten die in de periode 2004-2006 zijn verkregen tijdens de, onder leiding van de Unit Multi-Etnisch Politiewerk (MEP) van politie Haaglanden uitgevoerde, pilot 'Eergerelateerd geweld'.

Janssen, J. (2008) Je eer of je leven? Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals. Den Haag, Elsever Overheid. (2e herziene druk)

Bestellen via de Reed Business