Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie en bestrijding van ouderenmishandeling

'Je ziet het pas als je het gelooft'

25-04-2005

Je ziet het pas als je het gelooft is een boekje over de aanpak van ouderenmishandeling.

Het boekje begint met een korte verkenning van het onderwerp ouderenmishandeling ('Verborgen problematiek'). Er is door de auteurs gekozen voor een praktische benadering en daarom selecteerden ze vijf projecten 'bestrijding ouderenmishandeling' als leerschool.

Er is gekeken hoe deze projecten tot stand zijn gekomen en hoe zij zich vervolgens hebben ontwikkeld. Daaruit werden lessen gedestilleerd die bruikbaar zijn bij het opzetten en inrichten (implementeren) van projecten ter voorkoming en bestrijding van ouderenmishandeling.

De lessen liggen vervat in de beschrijvingen van de projecten in dit boekje ('Vijf voorbeeldprojecten, vijf focuspunten') en in 'Lessen uit de praktijk' lichten we de auteurs ze er nog eens expliciet uit. Het laatste deel ('Strategische keuzes') beschrijft de rol van gemeenten en lokale organisaties bij het ontwikkelen van een aanpak van ouderenmishandeling.