Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jongeren in jeugdhulp over veiligheid

04-06-2015

Onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling

De Commissie Samson constateerde in 2012 dat jaarlijks 14,3 procent van de kinderen in instellingen per jaar slachtoffer wordt van seksueel misbruik. In het onderzoek van de Commissie Samson is de stem van de jongeren zelf echter niet meegenomen.
In 2013 is op initiatief van de Augeo Foundation de Jongerentaskforce kindermishandeling opgericht. Deze heeft als doel jongeren zelf mee te laten denken en adviseren over mogelijkheden om kindermishandeling tegen te gaan en aan te pakken.

Veiligheid in de jeugdzorg anno 2015

De Jongerentaskforce heeft opdracht gegeven tot onderzoek. Centraal stond de vraag: Hoe ervaren jongeren in de verblijfgroepen van jeugdhulp de sociale veiligheid binnen de eigen instelling? Voor het onderzoek heeft de taskforce samenwerking gezocht met het Jeugdwelzijnsberaad, waarin meer dan 20 jongerenraden van jeugdzorginstellingen vertegenwoordigd zijn.

Conclusies

Er wordt al veel aan veiligheid gedaan in jeugdzorginstellingen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat een derde van de jongeren zich nog onvoldoende veilig voelt bij de groepsleiding in de jeugdzorginstelling waar zij wonen. Zeven op de tien jongeren geven aan dat er niet of nauwelijks over seksualiteit wordt gepraat. 78% van de ondervraagden stelt daarnaast dat de groepsleiding het niet of onvoldoende doorheeft als jongeren online seksueel worden lastig gevallen of gepest. Als jongeren iets vervelends meemaken dan nemen ze het vaakst een vriend of vriendin in vertrouwen. Ten slotte geeft meer dan een derde van de jongeren aan dat er meer groepsleiding moet zijn om beter toezicht te houden en tijdig te kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij pestgedrag.

Vervolgonderzoek

Na twee jaar volgt een nieuw onderzoek om na te gaan of er verbeteringen zijn opgetreden.

externe linkJongeren in jeugdhulp over veiligheid (via augeo.nl)


Alarcon, I. (2015). Jongeren in jeugdhulp over veiligheid. Een onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling. Jongerentaskforce kindermishandeling.
I.s.m. Augeo en Jeugdwelzijnsberaad.