Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

11-09-2017

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

Dit artikel gaat in op de profielen van jongeren als pleger van seksuele delicten. Besproken worden de overeenkomsten en verschillen met minderjarige plegers van andersoortige delicten. Ook de oorzaken / onderliggende problematiek (als een psychiatrisch ziektebeeld en seksueel misbruik in het eigen verleden) en behandelinterventies als Functional Family Therapy (FFT) en Multi Systeem Therapie (MST) komen aan bod.

Lees het gehele artikel

pdf-bestandJuveniles who sexually abuse, the search for distinctive features (Pdf-bestand, 924 KB, via Beke.nl)


Wijk, A. van & Boonmann, C. (2017). Juveniles who sexually abuse; the search for distinctive features. In: S. Righthand & W. Murphy (eds.). Handbook of assessment and treatment of adolescents who have sexually offended. The Safer Society Press, Brandon, Vermont, p. 49-76