Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kiekeboem!

26-06-2018

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Hoe kun je als professional eerder signaleren en passende ondersteuning bieden aan jonge slachtoffers van geweld? In Kiekeboem! schrijft Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier, over de gevolgen van geweld en verwaarlozing voor jonge kinderen en laat ze aan professionals zien hoe zij ouders kunnen ondersteunen, zodat het veiliger wordt.

Onzichtbare kinderen

Wat doet het met een jong kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld? Ontzettend veel, zo blijkt. Het tekent de hele verdere ontwikkeling van het kind tot in volwassenheid. Vaak komen professionals pas in actie als er zichtbare klachten zijn. De impact van geweld en/of verwaarlozing is bij jonge kinderen (0-6) niet altijd direct zichtbaar, zeker niet voor de buitenwereld. Jonge kinderen laten vaak geen herkenbaar klachtgedrag zien. Hierdoor blijven deze kinderen vaak buiten beeld.

In de publicatie Kiekeboem! vertelt Meijer wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Ze laat zien op welke factoren je kunt letten om vroegtijdig te signaleren. En hoe je ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Door voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips is dit een handzaam boek voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Kiekeboem! is het resultaat van het project externe linkOnzichtbare Kinderen van Fier.

externe linkKiekeboem!


Yael Meijer, Kiekeboem! Uitgeverij SWP (2018) ISBN 9789088508356