Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie- en hulpprogramma's voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

'Kind tussen twee vuren'

Verschenen op: 24-01-2005

De handreiking 'Kind tussen twee vuren' biedt een overzicht van lopende projecten voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Naast een overzicht geeft het ook aanknopingspunten en tips voor nieuwe initiatieven.

De verzamelde informatie en inzichten zijn gebaseerd op reeds ontwikkeld hulpverleningsmateriaal en op interviews en gespreksrondes met deskundigen en professionals die betrokken zijn bij de diverse projecten 'Kinderen als getuige van huiselijk geweld'.

De handreiking is in eerste instantie bedoeld voor uitvoerders van psycho-educatieve en therapeutische groepen die met kinderen als getuige van huiselijk geweld werken of het bestaande aanbod voor deze kinderen willen uitbreiden. Maar ook voor gemeenteambtenaren en projectleiders die in het kader van gemeentelijk huiselijk geweldbeleid aan de slag willen, alsmede voor onderzoekers, bevat de handreiking nuttige informatie en aanbevelingen.

Deze handreiking wordt verspreid door externe linkMOVISIE. Deze handreiking is op dit moment uitverkocht / niet leverbaar.