Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kennissynthese Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland

19-10-2015

Ontwikkelagenda om de zorg voor deze groep te verbeteren.

Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland hebben zorg nodig. Het veld dat verantwoordelijk is voor deze zorg, heeft momenteel met veel veranderingen te maken. Dit betreft bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de bezuinigingen in deze sector. Dit bemoeilijkt het geven van de meest optimale zorg aan deze groep.

Zorg in de toekomst

TNO onderzocht welke verbeteringen mogelijk of nodig zijn om de zorg voor deze groep kinderen en jongeren in de nabije toekomst beter uit te voeren of vorm te geven. Gebruiken de professionals de richtlijnen en protocollen die in omloop zijn? En wat geeft de literatuur aan recente inzichten in diagnostiek en behandeling van deze groep?

Belemmerende factoren

De opgehaalde kennis uit de praktijk en de wetenschap heeft TNO gebundeld in een aantal factoren die de optimale zorg aan kinderen met complexe traumagerelateerde klachten lijken te belemmeren. Deze belemmeringen vormden het uitgangspunt van een bredere veldraadpleging tijdens een congres 'Kind en trauma' op 24 april 2015. De daar opgehaalde kennis is verwerkt in een uiteindelijke ontwikkelagenda.

Ontwikkelagenda

Ingegaan wordt op het ontstaan van de ontwikkelagenda en op de discussies tijdens het congres. Ook biedt de publicatie oplossingsrichtingen en eerste stappen om de zorg voor kinderen met deze traumagerelateerde complexe problematiek in Nederland te verbeteren.

Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland. Kennissynthese (Pdf-bestand, 2,754 MB).


Fleuren, M. & Pannebakker, F. (2015). Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland. Kennissynthese. Leiden: TNO Gezond Leven.