Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen in een (v)echtscheiding

06-08-2015

Syllabus van de Jeugdbescherming Akademie die ingaat op gevolgen voor de kinderen, vechtscheiding vanuit het perspectief van de ouders en juridische aspecten.

Vechtscheidingen kenmerken zich door een langdurig conflict, vijandigheid, schuld, emotionele instabiliteit en het onvermogen van de partners om verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in de ruzies. Vechtscheidingen kunnen beschouwd worden als vorm van kindermishandeling, omdat ouders vaak geen oog hebben voor het effect op kinderen.

De syllabus, geschreven door een Gz-psycholoog, een gezinsmanager en een gedragsdeskundige, gaat in op de volgende vragen: Wat maakt een scheiding zo complex en wat betekent dit voor de kinderen? Hoe kunnen jeugdbeschermers deze problematiek benaderen? Wat zegt de wet hierover?

De Jeugdbescherming Akademie werkt voor professionals, organisaties en gemeenten, met als doel kinderen veilig te laten opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Meer informatie en bestellen

De syllabus is te bestellen bij de Jeugdbescherming Akademie,
tel. 020 487 82 22 of jeugdbeschermingakademie@jbra.nl.


Seegers, M., Van Gastel-Mihai, I. & Vlotman, N. (2015). Kinderen in een (v)echtscheiding. Syllabus. Amsterdam: Jeugdbescherming.