Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen uit de Knel

22-08-2014

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

Scheidingen die steeds verder escaleren, vechtscheidingen: ze komen te vaak voor. Als er kinderen in het geding zijn is dit niet acceptabel.

Kinderen uit de Knel is een interventie voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De interventie richt zich op ouders die al meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.
Omslag Kinderen in de knel
Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich weer verder ontwikkelen.

Deze uitgave bevat een gedetailleerde uitwerking van de theoretische basis van het programma plus een beschrijving van het praktische verloop en vormt daarmee een naslagwerk voor iedere professional die hiermee aan de slag wil. Daarnaast is er een ondersteunende website

Het programma Kinderen uit de Knel is ontstaan vanuit onvrede over vaak uitblijvende of onvoldoende resultaten bij behandelingen van ouders en/of kinderen in zeer complexe scheidingssituaties en is ontwikkeld door het KJTC | Kinder- en Jeugdtraumacentrum en het Lorentzhuis in Haarlem.
(Bron: SWP)

Bestellen

Het boek kan besteld worden via externe linkde website van SWP


Lawick, J. van, & Visser, M. (2014). Kinderen uit de Knel. Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Amsterdam: SWP.
ISBN: 9789088505331