Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handboek Kinderen als getuige van huiselijk geweld

Verschenen op: 31-01-2003

Kinderen die te maken hebben met vrouwenmishandeling is als verschijnsel geen nieuw sociaal vraagstuk. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar en het opkomen voor deze bevolkingsgroep pas van de laatste tien jaar zijn, vormden deze kinderen al langer een uitdaging voor menige instelling voor maatschappelijke hulpverlening en voor instanties werkzaam op het gebied van gezondheidszorg, kinderbescherming en onderwijs.

Hulpverleners op het gebied van de kinderbescherming zien in toenemende mate dat het getuige zijn van geweld en andere vormen van kindermishandeling elkaar overlappen. Geweld waar kinderen getuige van zijn en die over het hoofd worden gezien, verkeerd beoordeeld, of, in bepaalde gevallen, de verkeerde aanpak krijgen. In veel gevallen worden deze kinderen opnieuw het slachtoffer als hun problemen niet serieus worden genomen of erger worden door onwetendheid. Deze handleiding is bedoeld om hier verandering in te brengen.

Helaas zijn er talloze voorbeelden die doen veronderstellen dat kinderen die getuige zijn van geweld niet alleen een speciale zorg zijn voor medewerkers van blijf-van-mijn-lijf huizen en politiemensen maar een fundamentele zorg voor alle in de eerste linie opererende beroepsmatig betrokkenen en de maatschappelijke hulpverleners die met kinderen en hun gezinnen te maken hebben.

Gelet op de thans beschikbare informatie met betrekking tot dit onderwerp, zowel via behandelaars als via wetenschappelijk onderzoek, is onwetendheid niet langer meer een geldig excuus voor een gebrek aan passende reacties vanuit de samenleving.

Dit handboek is een vertaling en selectie van een Canadees handboek, aangevuld met informatie verzameld door de projectleider van het Haagse project De Appel valt niet ver tot Moes. Het bevat een theoretische onderbouwing en praktische handvaten voor professionals die in hun werk te maken krijgen met daders en slachtoffers van huiselijk geweld.

De basistekst is een bewerking van ‘a handbook for Health and Social Service Providers and Educators on Children Exposed to Woman Abuse/Family Violence’Prepared by Marlies Sudermann and Peter Jaffe for the Family Violence Prevention Unit, Health Canada. Aanvullende informatie komt, naast vermelde, uit diverse nederlandse literatuur zowel uitgebracht door justitie als onderzoeken van Sietse Dijkstra.