Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (artikel)

20-10-2016

Kosten van kindermishandeling door zorgverbruik en ziekteverzuim op latere leeftijd

Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling zou deze kosten kunnen reduceren.

De auteurs onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie (mastery) op deze kosten. Er werd gebruikgemaakt van de data van een psychiatrische cohortstudie. De onderzochte risicofactoren waren: emotionele verwaarlozing en psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik voor het zestiende levensjaar.

Aanzienlijke meerkosten

Op een gemiddelde leeftijd van 39 jaar gingen bij de volwassenen die dit betrof de onderscheiden vormen van kindermishandeling gepaard met aanzienlijke meerkosten door additioneel zorggebruik en ziekteverzuim. Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik in hun verleden.

Zelfregie

De onderzoekers concluderen dat proactieve zorg rondom mishandeling niet alleen een intrinsiek belang dient, maar ook economisch kan renderen. Het versterken van zelfregie kan daarbij wellicht helpen. Dit vraagt om nader onderzoek.

Dit artikel is een verkorte bewerking van ‘Long-term economic consequences of child maltreatment: a population-based study’, artikel in European Child and Adolescent Psychiatry’ (2016).

Download het artikel

pdf-bestandKindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (pdf-bestand, 102 KB, via tijdschriftvoorpsychiatrie.nl)


Speetjes, P, Thielen, F., Ten Have, M, De Graaf, R., & Smit, F. (2016). Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn. Tijdschrift voor Psychiatrie 58(2016)10, 706-711.