Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling: Getuige is ook slachtoffer (artikel)

02-05-2014

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld ondervinden daarvan enstige gevolgen. Het gevaar bestaat dat ze zelf later ook geweld gaan plegen. Een voor de politie ontwikkelde checklist voor het herkennen van signalen moet hier meer inzicht brengen.

In opdracht van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de politietaak is een checklist ontwikkeld voor agenten. Zij kunnen in de gezinnen waar vermoedelijk huiselijk geweld plaatsvindt, nagaan of er meer speelt dan geweld tussen de partners.
De signalen in de checklist hebben betrekking op de ouders (bijv. agressief gedrag), de omgeving (bijv. veelvuldig verhuizen) en kindsignalen (bijv. leetsel, afwijkend gedrag, seksueel misbruik)
De checklist is een hulpmiddel om een professionele beoordeling mogelijk te maken


Breejen, M. den. (2014). Kindermishandeling: Getuige is ook slachtoffer. Blauw, 10(4), 28-31.