Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling inzichtelijk: vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie

Het boek beschrijft aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op kindermishandeling als de ontwikkeling van een methode voor vroegsignalering, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Er worden uitgewerkte praktijkervaringen uitgewerkt aan de hand waarvan de schrijver pleit voor een eensgezinde en eenduidige benadering van kindermishandeling en minder protocollen, convenanten en bureaucratie.

externe linkUitgebreide inhoudsopgave en bestellen op de website van de uitgevervan Gorkum


Kindermishandeling inzichtelijk. Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie / P. Pollmann. - Assen : van Gorkum, 2008. - 293 p.