Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

04-11-2013

Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.

Beschrijving

Veiligheidshuizen bevinden zich in turbulente tijden. Er zijn verschillende ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de Veiligheidshuizen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de veranderingen die gepaard gaan met de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, zoals de regierol die bij gemeenten is komen te liggen, de introductie van ZSM, en de transitie van de jeugd.
Deze ontwikkelingen spelen in grote mate op elkaar in. De ervaring leert dat stakeholders ófwel thuis zijn in de transitie jeugd, ófwel in de Veiligheidshuizen. Er zijn maar weinig partijen die het geheel en de verbinding tussen beide ontwikkelingen overzien. Reden om de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd en hun samenhang in beeld te brengen in dit kompas.

Vragen die in het kompas worden beantwoord zijn:

  • Wat doen Veiligheidshuizen precies en hoe werken ze?
  • Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de transitie van het jeugdstelsel?
  • Welke daarvan zijn van invloed op de Veiligheidshuizen? Wat betekent dit voor gemeenten en andere stakeholders? Wat zijn kansen, wat zijn risico’s?
  • Hoe kan hier goed op worden ingespeeld? Aan welke voorwaarden moet daarbij worden voldaan?

Dit kompas is ontwikkeld door het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen (ministerie van VenJ), in samenwerking met het transitiebureau stelselherziening jeugd (VNG, ministerie van VWS en ministerie van VenJ).

pdf bestandKompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen (pdf, 1,2 MB) (via veiligheidshuizen.nl)