Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lokale allianties, groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik

17-07-2019

Een Lokale Alliantie is een netwerk ter preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-(semi-)private samenwerking.

Het rapport beschrijft vier actielijnen van de allianties: 1) ondersteuning, 2) aanjaging, 3) wisselwerking landelijk/lokaal en 4) kennisuitwisseling.

Het aanjaagteam deed de volgende bevindingen:
• Er is geen gebrek aan bevlogenheid van initiatiefnemers, het nieuwe netwerk van de Lokale Alliantie is daar tevens afhankelijk van.
• Bestaande Lokale Allianties zijn zeer bereid hun reeds opgedane kennis en pionierswerk te delen zodat anderen daarvan kunnen leren en geïnspireerd raken.
• Het aantal regionale Lokale Allianties, die meerdere gemeenten bedienen, is ten opzichte van 2017 toegenomen.
• Zowel (kwetsbare) ouderen als professionals uit een gebied waar een Lokale Alliantie actief is, hebben nieuwe kennis en handvatten verkregen.
• De inhoudelijke link van de landelijke Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ als expertgroep en de Lokale Allianties heeft concreter handen en voeten nodig.

Download het rapport

Lokale allianties. Groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik van ouderen (pdf-bestand, 7.09 MB)


Aanjaagteam Lokale Allianties (2019). Lokale allianties. Groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik van ouderen. Rotterdam / Leeuwarden: Seastarters.
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.