Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

12-03-2018

Adviezen en aanbevelingen op de terreinen waar vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland.

Manifest van Vrouwen van Nu en vier andere vrouwenorganisaties dat gebaseerd is op het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 2 oktober 2017 plaatsvond.

Istanbul Conventie

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt. Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul Conventie) op 1 maart 2016 is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

Slecht zicht op vrouwen in vluchtelingenopvang

In Nederland hebben we slecht zicht op de veiligheid van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang. Zij zijn zelf niet geneigd met klachten over seksueel misbruik, intimidatie en huiselijk geweld naar buiten te treden. Omdat zij in een afhankelijke situatie zitten, liever vanuit kracht leven dan vanuit een slachtofferrol en zo snel mogelijk een verblijfsvergunning, huis en zelfstandigheid willen verwerven.

Daarom pleiten de vijf vrouwenorganisaties voor extra maatregelen die de veiligheid van deze groep vrouwen en meisjes vergroten.

Lees verder en download (ook voor de Engelse versie)

externe linkManifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid (via Vrouwenvannu.nl)