Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie

19-10-2005

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een handreiking beroepsgeheim en politie/ justitie uitgebracht. De handreiking is een uitwerking van het beroepsgeheim in contacten met politie/ justitie.

De vele vragen die over het beroepsgeheim in contacten met de politie bij de KNMG Artseninfolijn werden gesteld waren de aanleiding tot het maken van deze handleiding. Artsen koesteren van oudsher het beroepsgeheim. Dat betekent dat ze geen antwoord geven op algemene vragen van de politie over verdachte patiënten, dat ze bekentenissen van patiënten binnenskamers houden en patiëntgegevens in principe niet overdragen aan justitiële autoriteiten.

Al blijft het beroepsgeheim onverkort van kracht, in de praktijk blijkt de toepassing ervan vragen en onduidelijkheden op te leveren. Ook de KNMG krijgt steeds vaker vragen over wat artsen nu wel en niet mogen zeggen tegen de politie. Om artsen hierin tegemoet te komen is de Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie ontwikkeld.

In 2000 heeft de KNMG reeds een publicatie externe linkArts en politie samengesteld.
Het is een handreiking voor de arts wanneer hij tijdens zijn werkzaamheden te maken krijgt met de politie. Er wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de zwijgplicht van de arts en op de vraag in hoeverre het een arts is toegestaan om over een patiënt informatie aan de politie te verschaffen.