Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meersporenbeleid in beweging

10-08-2000

Publicatie over de ontwikkelingen in de aanpak van seksuele kindermishandeling.

In dit boek worden visies en samenwerkingsmodellen beschreven. Voor de lezer die de hulpverlening bij (seksuele) kindermishandeling verder wil ontwikkelen, bevat de publicatie bovendien een aantal handreikingen om zorgprogramma's te maken.

Al meer dan vijftien jaar wordt gewerkt aan de verbetering van de samenwerking tussen instellingen uit verschillende sectoren, zoals jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, GGZ, politie en justitie, maatschappelijk werk en reclassering. Dankzij de ontwikkelde visies en samenwerkingsmodellen weten de betrokken professionals elkaar makkelijker te vinden en beter te verstaan.

In veruit de meeste regio's vormt het meersporenbeleid het uitgangspunt bij de aanpak van seksuele kindermishandeling. In dit boek wordt de visie beschreven die aan dit beleid ten grondslag ligt. Voor de lezer die de hulpverlening bij (seksuele) kindermishandeling verder wil ontwikkelen, bevat de publicatie bovendien een aantal handreikingen om zorgprogramma's te maken.