Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld: Inventarisatie en onderbouwing

Doelgroep

De publicatie is bedoeld voor beroepskrachten die (potentieel) deel uitmaken van een ketenaanpak voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, zoals medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de regiopolitie, de jeugdgezondheidszorg.

Ketenaapak

In deze publicatie wordt nagegegaan welke kinderen, in welke vorm te maken krijgen met gezinsgeweld, de gevolgen die dit heeft voor deze kinderen en de hulp die voor alle betrokkenen geboden (zou) moeten worden. Bij die hulpverlening moet aandacht zijn voor alle aspecten van de keten die bijdrangen aan een sluitende aanpak voor deze kinderen en hun ouders. De rol van de verschillende partijen in de keten en de wijze waarop dit is of wordt vastgelegd wordt nader bekeken. Er wordt daatbij andacht besteed aan recente ontwikkelingen zoals de ASHG's en het huisverbod.

Voorbeelden aanpak

Op basis van interviews, beschikbare protocollen en evaluaties worden een vijftal goede voorbeelden beschreven te weten: Kindspoor Hollands Midden / Haaglanden, Hulp aan kinderen als getuigen van huiselijk geweld in Utrecht, Ketensamenwerking provincie Flevoland, Hulp aan kinderen als getuigen van huiselijk geweld in Eindhoven, Hulp aan kinderen als getuigen van huiselijk geweld in Nijmegen. De belangrijkste conclusiesdie behulpzaam kunnen zijn voor de praktijk worden samenvat. In een bijlage wordt een overzicht gegeven van samenwerkingsafspraken over kinderen als getuigen van huiselijk geweld bij alle ASHG’s en politieregio’s.

Dit rapport is bewerkt tot de beknoptere publicatie Kinderen in de keten.

pdf bestand Download de publicatie Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld (pdf, 362 Kb)


Geurts, E. en H. Bakker (2006) Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld Inventarisatie en onderbouwing. Utrecht, NIZW.