Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

27-02-2015

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als de dader. Naar schatting is ongeveer 20 procent van de verkrachters en 33 tot 50 procent van de kindermisbruikers minderjarig. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel van deze jongeren psychische problemen hebben. Maar hoe psychische problemen en zedendelinquent gedrag samenhangen was nog onbekend. Boonmann heeft het psychisch functioneren van jeugdige zedendelinquenten onderzocht.

Aandacht voor emotionele problemen

Boonmann stelt dat gegeven het feit dat jongere daders vaak eenmalig een zedendelict plegen het om die reden belangrijk is deze jongeren niet in die hoedanigheid te stigmatiseren. β€˜β€™De behandeling zou zich niet alleen moeten richten op het seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar vooral ook op het antisociaal gedrag in het algemeen. Bij de behandeling van jeugdige kindermisbruikers in het bijzonder is het vooral van belang om speciale aandacht te besteden aan de vaak minder opvallende emotionele problemen.’’ (samenvatting van vu.nl)

Meer informatie

externe linkVU-DARE


Boonmann, C. (2015). Mental health problems and juvenile sexual offending behavior. Amsterdam: VU.
Promotie Vrije Universiteit, 26 februari 2015.