Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

03-12-2014

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

Huisartsen en partnergeweld

Partnergeweld gericht tegen vrouwen wordt door zorgprofessionals (te) weinig herkend. Het onderzoek toont aan dat 30 procent van de volwassen (ouder dan 18 jaar) vrouwen die in de onderzochte periode van drie weken een huisarts bezochten ooit slachtoffer is geweest van partnergeweld. De helft van deze vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld is depressief.
Mishandelde vrouwen bezoeken vaker de huisarts en krijgen meer antidepressiva voorgeschreven dan vrouwen die hier niet mee te maken hebben gehad. Ook melden ze meer verslavingsproblemen en sociale problemen aan de huisarts. De huisarts verwijst hen vaker naar psychologische hulpverleners en naar het ziekenhuis voor diagnostisch onderzoek.

Getrainde mentormoeders

Omdat blijkt dat de aangeboden hulp voor de slachtoffers van partnergeweld niet voldoende aansluit bij hun hulpvraag, is een nieuwe interventie vanuit de huisartsenpraktijk ontwikkeld. De onderzochte interventie betreft een vorm van mentormoederhulp, gebaseerd op een Australische interventie die is vertaald naar de Nederlandse situatie. De hulp wordt via de huisarts geboden door getrainde paraprofessionals (mentormoeders). Zij helpen de mishandelde vrouwen bij het stoppen van partnergeweld, het zoeken van psychologische hulp voor de depressieve klachten en het verbeteren van hun positie in de samenleving. Ook is er hulp voor de thuiswonende kinderen.
.

Resultaten van de interventie

Uit het onderzoek blijkt dat deze vrouwen informele steun van familie en vrienden het belangrijkst vinden. Deze kan de opstap vormen naar professionele hulp. Op die inzichten is de interventie ontwikkeld.
Het onderzoek toont aan dat na de interventie een afname blijkt van partnergeweld en depressieve klachten. Ook zoeken de vrouwen meer sociale steun en zijn maatschappelijk actiever (baan, opleiding). De expliciete aandacht voor de kinderen voorkomt mogelijk de voortzetting van het geweld als zij zelf een gezin hebben.

Beschrijving van de methode MeMoSa in de Databank Effectieve interventies huiselijk geweld


Prosman, G.J. Mentor mother support: bridging the gap an outreaching intervention in primary care with paraprofessional support for abused mothers. Proefschrift 2 december 2014. Nijmegen: Radboud Universiteit.