Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Met elkaar verbonden

13-11-2017

Dit digitale magazine zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen. Een themanummer richt zich op de aanpak kindermishandeling.

Academische Werkplaats Kindermishandeling

De Academische Werkplaats Kindermishandeling streeft naar een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling, onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis, door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk.

In het magazine een overzicht van alle projecten:

 • Convenant kindermishandeling en WIJZER informatie delen;
 • Onderzoek naar de Horizonmethode bij seksueel misbruik (4-12 jaar);
 • De Horizonmethode voor seksueel misbruikte jongeren (12 t/m 22 jaar);
 • De Horizonmethode voor de LVB-doelgroep;
 • Onderzoek naar ouderschap en de ouder-kind relatie bij gezinnen na geweld tussen ouders;
 • Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor gemeenten;
 • Onderzoek naar verbetering van preventie van kindermishandeling;
 • Gevolgen van seksueel misbruik. Onderzoek naar de impact van seksueel misbruik op kinderen en hun ouders;
 • De rol van zelfbeheersing bij huiselijk geweld;
 • Onderzoek naar effectiviteit van de methode Kinderen uit de knel;
 • Het LOCK: landelijk opleidingscentrum kindermishandeling;
 • Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK): één plek is waar alle zorg samenkomt.

Lees online

externe linkMet elkaar verbonden