Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

13-11-2003

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.
De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.
Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.
Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.
In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid.
Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

pdf bestandVolledige tekst van de onderzoek (pdf, 211 Kb) (via uhasselt.be)


Verhaegen, L., & Bruynooghe, R.(2003).Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België. [S.l.]: Limburgs Universitair Centrum, 2003. - 172 p.;