Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Misbruikt, en dan? Behandeling in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (artikel)

22-04-2015

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen in hun werk te maken krijgen met kinderen die seksueel geweld hebben meegemaakt.
Wat zijn de kenmerken van deze minderjarige slachtoffers van seksueel geweld en wat zijn de kenmerken van hun behandeling?
In het artikel 'Misbruikt, en dan? Behandeling in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg' zet Ellen van der Staal haar bevindingen nader uiteen. Van der Staal is als onderzoeker werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Het artikel van Van der Staal verscheen in april 2015 in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Dossieronderzoek

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gaat dossieronderzoek verrichten bij GGZ-aanbieders om beter zicht te krijgen op de behandeling die slachtoffers van seksueel geweld in de jeugd-GGZ krijgen. De verwachting is dat de Rapporteur de resultaten van dit onderzoek in 2016 publiceert.

Lees het gehele artikel op de website van de Nationaal Rapporteur

externe linkMisbruikt, en dan? (via www.nationaalrapporteur.nl).


Staal, E. van der. Misbruikt, en dan? Behandeling in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 54(2015), pp. 139-145.