Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mishandelde kinderen aan het woord

Verschijnt: 24-04-2008

Een boek met verhalen van drie jongens en drie meisjes tussen 12 en 17 jaar die verschillende vormen van mishandeling meemaakten. In hun eigen woorden vertellen zij hoe dit invloed heeft op hun leven en van wie zij hulp kregen.

Over mishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen wordt veel geschreven en gesproken. Degenen om wie het gaat, komen echter zelden zelf aan het woord.

Elke schoolbegeleider en elke hulpverlener die mishandelde kinderen wil herkennen en begrijpen, kan van deze aangrijpende verhalen veel leren. Omdat het relaas van leeftijdgenoten ook jonge lezers kan boeien, is dit boek bovendien een middel om jongens of meisjes te bereiken die hulp nodig hebben. Aangevuld met nuttige tips voor lotgenoten en vrienden en vriendinnen die signalen opvangen. Lotgenoten kunnen steun vinden in deze verhalen. Andere lezers kunnen hen beter gaan begrijpen en signalen van kindermishandeling beter herkennen.


Mishandelde kinderen aan het woord, Daniëlle Vogels. UItgeverij Quirijn 2008. Prijs: € 14,00