Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang. (Wie) is dat een zorg?

24-05-2017

Onderzoek van de samenwerkende inspecties naar de continuïteit van zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid aan ouders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

De afgelopen jaren hebben de inspecties in meerdere calamiteitenonderzoeken gezien dat er nog (te) weinig aandacht is voor de veiligheid van en zorg aan kinderen en hun ouders tijdens de overgang van de vrouwenopvang naar zelfstandigheid.

Centrale vraag van het onderzoek

Wat gaat goed en wat kan beter bij het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid aan ouder(s) en kind(eren) die de vrouwenopvang verlaten en welke verklaringen kunnen hiervoor gegeven worden?

Conclusies

De vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd concluderen dat het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning een groot risico is voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol.

Aanbevelingen

De inspecties doen de vrouwenopvang, ketenpartners (school, (jeugd)gezondheidszorg, woningbouw, huisarts, hulpverleners) en gemeenten de volgende aanbevelingen:

  • Houd zicht op moeder en kind na vertrek uit de opvang en handel bij signalen van onveiligheid;
  • Maak samenwerkingsafspraken en evalueer periodiek;
  • Bevorder en faciliteer continuïteit van hulp en inkomen;
  • Ontwikkel expertise bij ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld;
  • Door te werken met 1 gezin 1 plan 1 regisseur op de betrokken hulpverlening kan de samenwerking tussen de betrokken partijen verbeteren.

Infographic

Bij het onderzoeksrapport behoort een infographic die weergeeft wat nodig is om de situatie te verbeteren.

Downloads

pdf-bestandRapport Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang (pdf-bestand, 1,2 MB, via Inspectievenj.nl)
pdf-bestandInfographic bij rapport Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang (pdf-bestand, 267 KB, via Inspectievenj.nl).