Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

18-01-2013

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Een adequate ondersteuning van ouders en kinderen na partnergeweld is cruciaal bij de preventie van ontwikkelingsproblemen bij kinderen, en daarmee ook voor de preventie van intergenerationele overdracht van het geweld.

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders (N=36) en hun kinderen (N=47) over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.
In de periode tijdens het partnergeweld verschillen de verhalen tussen moeders en kinderen als het gaat om de blootstelling van het kind aan het partnergeweld en de impact op het functioneren van de kinderen. Ouders hebben de neiging om de blootstelling van kinderen aan geweld te onderschatten, ze hopen dat de kinderen niets meegekregen hebben
van de ruzies en het geweld, maar ouders zijn zich vaak ook niet bewust van de aanwezigheid van de kinderen. De kinderen hebben het meer over fysiek en verbaal geweld en minder over psychologisch geweld in vergelijking met hun moeder. In de verhalen van de kinderen kwamen meer vermijdend copinggedrag, meer internaliserende en minder externaliserende problemen naar voren dan in de verhalen van hun moeders.

Met betrekking tot de periode na het partnergeweld zijn er verschillen in de verhalen tussen de moeders en hun kinderen, hoewel deze minder groot zijn dan de verschillen die gevonden werden tijdens de periode van het partnergeweld. In de periode tijdens het partnergeweld, hebben de verschillen vooral betrekking op het functioneren van de kinderen en dan betreft dit vooral het copinggedrag.
Moeders denken veelal dat kinderen verder gaan met hun leven, terwijl hun kinderen vooral lieten weten nog steeds bezig zijn met hun verleden. Verder herkennen moeders vaak niet het wantrouwen van hun kinderen naar mensen in het algemeen of naar mannen toe en hebben hun kinderen het vaker over parentificatie dan hun moeders. De visies op het gezinsfunctioneren komen wel weer grotendeels overeen. Beiden ervaarden in het algemeen een meer relaxte, rustige sfeer in huis na beƫindiging van het geweld. (pag. 24-25).

Inzicht in de verschillende behoeften aan steun en hulp van slachtoffers kan gemeenten handvatten bieden voor hun beleid en regierol bij huiselijk geweld. De auteurs zetten beleidsimplicaties uiteen en doen aanbevelingen voor gemeenten met het oog op de stelselwijziging jeugdzorg.

pdf bestandDownload volledige tekst van Moeders en hun kinderen over partnergeweld (pdf, 1,5 MB) (via website Verwey-Jonker Instituut)


Mak, J., Steketee,M., & van der Schuur, W. (2012). Moeders en hun kinderen over partnergeweld. (Wmo Essay 12). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.