Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg (artikel)

25-04-2014

Netwerk van de acute medische zorgketen.

De ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Limburg, de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling hebben in augustus 2012 een ‘Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld’ in gebruik genomen.

Deze netwerkrichtlijn heeft als doel de samenwerking en de informatieoverdracht binnen het netwerk te verbeteren, om zo de hulpverlening voor het kind en de ouders te optimaliseren. De knooppunten in het netwerk van de acute medische zorgketen zijn vastgelegd, evenals de minimale voorwaarden voor overdracht. Iedere organisatie is verantwoordelijk gebleven voor haar eigen protocol. Begin 2013 bleek uit evaluatie dat door de implementatie van de netwerkrichtlijn en de provinciale bijeenkomsten alle ketenpartners bewuster bezig zijn rond dit thema. De overdracht tussen organisaties is aantoonbaar verbeterd, maar blijft aandacht behoeven, evenals de ketenafspraken rond huiselijk geweld.

Burger, E.B., Hermans, B.C.M., & Zeben-van der Aa,D.M.C.B. van. (2014). Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 82(2), 64-69.