Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Niet meer door het lint - Handleiding

Deze handleiding voor therapeuten bij het gelijknamige werkboek bestaat uit twee delen.

Button databank effectieve sociale interventies huiselijk geweld

Het eerste deel geeft een beknopt overzicht van de achtergronden van agressieproblematiek, behandelmogelijkheden, assessment, methoden van gespreksvoering, ketensamenwerking en waar informatie over juridische aspecten rondom behandeling en ketensamenwerking te vinden is.
De opbouw van het programma dat hier beschreven wordt, geeft weer hoe het programma uitgevoerd wordt binnen de GGZ Westelijk Noord Brabant.

Het tweede deel van de handleiding sluit direct aan op het werkboek voor cliënten "Niet meer door het lint". Het is een toelichting bij de hoofdstukken en opdrachten van het werkboek. Bij ieder hoofdstuk worden de achtergronden beschreven en de doelen, werkwijzen en mogelijke valkuilen van de verschillende opdrachten beschreven.

De handleiding is bedoeld voor psychotherapeuten.

externe linkBestellen via de website van de uitgever (BSL)


A. van Dam, C. van Tilburg, P. Steenkist, en M. Buisman://Niet meer door het lint - Handleiding//. Houten: Bohn, Staleu van Loghem, 2009. ISBN 9789031373000. 133 pagina's. € 25,-