Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Omringd door zorg, toch niet veilig

08-10-2012

Rapport van de Commissie-Samson over de zorg voor kinderen die door de kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

Kinderen die uit huis zijn geplaatst door de kinderrechter hebben sinds 1945 niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen waarop ze recht hadden. Overheid, instellingen en pleegzorg zijn daarin tekort geschoten. Dat is één van de conclusies die de commissie-Samson trekt in haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'.

De reden dat overheid, instellingen en pleegzorg tekort geschoten was omdat men geen notie had van misbruik van de kinderen. Later is er volgens het onderzoek sprake van een gebrek aan professionaliteit en durf om zaken aan te pakken.

Aanbevelingen

In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan om seksueel misbruik van kinderen in residentiële instellingen en pleeggezinnen terug te dringen. Voorzitter Samson zegt daarover: "Seksueel misbruik is een taai probleem. Er rust nog altijd een taboe op. Kinderen vinden het moeilijk om erover te praten. Collega’s die een zogenaamd ‘niet pluis gevoel’ hebben, hebben vaak moeite op te treden. In de opleiding ontbreekt het onderwerp seksuele ontwikkeling en afwijkend gedrag en eenmaal aan het werk is er geen tijd voor ingeruimd. Dit terwijl het hier gaat om kinderen die veelal hun seksualiteit aan het ontdekken zijn en vrijwel altijd een problematisch verleden hebben, al of niet met (seksueel) geweld."

800 meldingen

De commissie heeft gedurende de onderzoeksperiode ruim 800 meldingen binnengekregen. Er zijn veertig verdiepende gesprekken gevoerd. Van de melders is de helft man. 65 procent van de meldingen heeft betrekking op seksueel misbruik gepleegd in een residentiële instelling, 30 procent op seksueel misbruik gepleegd in een pleeggezin en 5 procent op seksueel misbruik in zowel een residentiële instelling als een pleeggezin. Melders zijn van alle leeftijden, maar er is een piek in de leeftijd tussen de 40 en 65 jaar oud. Er zijn 42 zaken overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

De ministers van Justitie en Jeugd en Gezin waren in 2010 opdrachtgever voor het onderzoek.

pdf-bestandOmringd door zorg, toch niet veilig
(Pdf-bestand, 457,6 Kb, via rijksoverheid.nl)


Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Rapport commissie-Samson. (2012). Amsterdam: Boom.