Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

One safe place for hope and empowerment

13-11-2017

The story of the European Family Justice Centers

Dit boek geeft inzicht in de geschiedenis en het ontstaan van Family Justice Centers (FJCs). Ook worden praktische tips en adviezen gegeven voor het opzetten van een FJC.

In een FJC zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. In dit boek komen zowel beroepskrachten als slachtoffers ('survivors') van huiselijk geweld aan het woord over hun ervaringen met FJCs.
Ook komen specifieke aandachtspunten aan bod bij de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Daarnaast worden relevante methoden en tools besproken.

Bestellen

Bestellen via Politeia.be


Franck, P., Groen, B., Simons, D. (EFJCA) (2017). One safe place for hope and empowerment. The story of the European Family Justice Centers. Brussel: Uitgeverij Politeia.
ISBN: 978 90 5718 702 5

Verschijningsdatum: 01/12/2017