Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Ongedocumenteerden worden vaak niet geselecteerd voor de vrouwenopvang' (artikel)

12-03-2018

Artikel over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag

Welke knelpunten ondervinden organisaties bij het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld? En wat is er nodig om dit te verbeteren? Daarover spraken experts, hulpverleners en be-leidsontwikkelaars tijdens een expertmeeting op 15 februari. Een belangrijk knelpunt: het tekort aan plekken bij de vrouwenopvang.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het VN-Vrouwenverdrag verplicht de overheid om vrouwen als burgers tegen gendergerelateerd geweld te beschermen en het te voorkomen. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke experts. Het netwerk heeft als doel:
• Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag;
• Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag;
• Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

Lees verder

externe link‘Ongedocumenteerden worden vaak niet geselecteerd voor de vrouwenopvang’ (via kis.nl, Kennisplatform Integratie en Samenleving)