Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ontucht voor de rechter

14-09-2016

Deel 2: De straffen

Dit rapport geeft een gedetailleerd beeld van de straffen in ontuchtzaken, de factoren die statistisch gezien een rol spelen bij de totstandkoming van de straf en strafeis, en de factoren die de rechter kenbaar meeweegt in zijn strafmotivering.

Aan de orde komen vragen als: Maakt het voor de hoogte van de straf uit hoe lang het misbruik geduurd heeft, en hoeveel slachtoffers er waren? Is de straf(eis) hoger als de dader een relevant strafblad heeft, en is de straf lager wanneer hij verminderd toerekeningsvatbaar is?

Dit onderzoek laat zien dat rechters in ontuchtzaken nog onvoldoende duidelijk maken hoe zij tot hun straffen komen. In het onderzoek wordt daarom gepleit voor een landelijk kader voor straftoemeting in ontuchtzaken.

Download het rapport

pdf-betandOntucht voor de rechter, deel 2 (pdf-bestand, 2632 KB, via nationaalrapporteur.nl)


Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2016). Ontucht voor de rechter. Deel 2: De straffen. Den Haag: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.