Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

02-04-2012

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het zorgsysteem vereenvoudigt.

Opvoedproblemen horen tot de dagelijkse praktijk van veel gezinnen

Steeds meer hebben onderwijsorganisaties en jeugdzorginstellingen de neiging om die problemen bijzonder te maken en ze al snel in handen van gespecialiseerde hulpverlening te leggen. Opvoedvragen kunnen zo uitgroeien tot zware en kostbare zorgproblemen. De tijd is rijp om de jeugdzorg te baseren op de principes van ontzorgen en normaliseren. Dat kan via een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg die weet wat er speelt bij kwetsbare gezinnen, hun eigen kracht benut en direct aan de slag gaat.

Hét kwetsbare gezin bestaat niet

Ongeveer vijftien procent van de gezinnen in Nederland loopt een verhoogde kans op problemen bij de opvoeding. Of er zich daadwerkelijk problemen voordoen, is niet te voorspellen*. Professionele hulpverlening is bovendien niet altijd nodig. Sommige gezinnen lossen op eigen wijze hun problemen op, al dan niet met steun van familie, vrienden, andere ouders of buren.

Problemen, ook gezinsproblemen horen bij het leven

Dat gezinnen en hun omgeving daar veelal zelf een weg in kunnen vinden, zijn we als politiek en samenleving haast vergeten. De afgelopen jaren is ingezet op het vroegtijdig signaleren van risico’s en het bieden van meer en meer gespecialiseerde zorg. De wijze van financiering leidde bovendien tot extra aanbod van zorg. De jeugdzorg en de wachtlijsten groeiden explosief en liepen tegen hun grenzen aan. Gezinnen ontvangen in dit systeem lang niet altijd de zorg die zij nodig hebben: het zorgaanbod is te zwaar of laat te lang op zich wachten.

Sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het overmatig complexe en gespecialiseerde zorgsysteem vereenvoudigt. Hooggekwalificeerde professionals zouden dichtbij gezinnen moeten fungeren als vraagbaak, generalistisch zorgbieder en schakel tussen gezin, sociale omgeving en ‘vanzelfsprekende’ medeprofessionals als huisarts, onderwijzer, sportbegeleiders of verpleegkundigen van consultatiebureaus. De taken van de eerstelijns gezinscoach zijn breed en veeleisend, maar zijn voor veel hulpverleners zeker interessant.

externe linkMeer over het rapport via de website van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

pdf bestandDownload: Het advies Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg (pdf, 4MB) (via Raad voor maatschappelijke ontwikkeling).