Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Op eigen benen

28-07-2014

Verslag van een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder vrouwen die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond.

Leven goed op orde

Vrouwen, die slachtoffer werden van huiselijk geweld, voelen zich veilig en hebben hun leven goed op orde. Hoewel ze nog de nodige problemen kennen, zijn zij tevreden met hun huidige leven en ziet een ieder verbetering in haar leven ten opzichte van de situatie vóór Valkenhorst. In Valkenhorst worden vrouwen uit heel West-Brabant opgevangen. Valkenhorst heeft ook een landelijke opvangfunctie en is gespecialiseerd in de begeleiding van moeder en kind bij ernstige verstoorde gezinsrelaties.

De hulpverlening van Safegroup is erop gericht huiselijk geweld duurzaam aan te pakken en slachtoffers te begeleiden naar een veilig en zelfstandig bestaan. Mr. drs. Lenke Balogh onderzocht in samenwerking met Woonstichting Etten-Leur in hoeverre Safegroup hierin slaagt. Lukt het deze vrouwen om een zelfstandig bestaan op te bouwen met hun kinderen, waarbij huiselijk geweld definitief tot het verleden behoort?

Verbeteringen

Op donderdag 17 juli 2014 ontving SP-wethouder Patrick van Lunteren het boek ‘Op eigen benen’ uit handen van Balogh. ‘Op eigen benen’ is een weergave van het onderzoek onder vrouwen die in Valkenhorst verbleven. De verzamelde informatie leverde diverse aanknopingspunten voor verbetering van de hulpverlening, waar meteen werk van is gemaakt. Zo doen momenteel twintig vrouwen werkzaamheden (meestal als vrijwilliger) buiten Valkenhorst, om na hun opvangperiode eerder aan werk te komen en financieel zelfstandig te worden. Omdat de organisatie veel kan leren van de verhalen van de ex-bewoonsters van Valkenhorst, ontwikkelt Balogh momenteel een cliëntmonitor, waarbij ex-cliënten periodiek bevraagd worden op onderwerpen zelfredzaamheid, welzijn, welzijn van de kinderen en veiligheid.

Meer informatie en bestellen

Voor meer informatie over het onderzoek of het bestellen van de publicatie ‘Op eigen benen’ kunt u contact opnemen met:
Lenke Balogh, projectleider expertisecentrum / onderzoeker Safegroup
telefoon = 076-5650550
email = Lbalogh@safegroup.nl