Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opgesloten in eigen huis

08-07-2015

Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag

Ook in Nederland zijn er vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd van anderen te leven. Als er wel contact is met de buitenwereld, gebeurt dit onder strikte controle. Met psychische intimidatie of zelfs fysiek geweld wordt macht uitgeoefend over de vrouwen. Hierdoor zijn zij niet of nauwelijks zichtbaar voor de hulpverlening en politie, en ze weten ook zelf de weg daarheen nauwelijks te vinden.

Dit rapport richt zich op de situatie in Den Haag. Het geeft een schatting van de omvang van het aantal verborgen vrouwen in Den Haag, en gaat in op hun kenmerken, hulpbehoeften, signalen en mogelijke contactmomenten met de buitenwereld.

Beleid

Het Verwey-Jonker Instituut doet aanbevelingen voor gemeentelijk beleid voor deze vorm van huwelijkse gevangenschap. Het advies is om de problematiek te blijven agenderen, bespreekbaar te maken en te investeren in het bevorderen van deskundigheid op dit thema.

Wijkcontactvrouwen

Een van de aanbevelingen betreft het inschakelen van wijkcontactvrouwen. Dit zijn getrainde vrijwilligers die vrouwen in een isolement opsporen en ze verder begeleiden. Er is al een project wijkcontactvrouwen actief in de Schilderswijk. Met enkele aanpassingen zou dit project zich ook kunnen richten op de problematiek van verborgen vrouwen.

Voor meer informatie, bestelling en download

externe linkOpgesloten in eigen huis. Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag (via verwey-jonker.nl)


Drost, L., Smits van Waesberghe, E., Los, V. (2015). Opgesloten in eigen huis. Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
ISBN 978 90 5830 689 0