Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opgroeien met kleerscheuren

01-08-2016

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

In deze publicatie worden 25 jongeren geïnterviewd over de problemen waar ze mee te maken hebben gehad: geweld, gevlucht, overlijden en ziekte ouder, chronisch ziek, gepest of onzeker. De jongeren kozen ervoor om hun toekomst op de rails te krijgen door een MBO-opleiding te volgen. Ze willen aandacht vragen voor hun verhaal, want alleen met een volledig verhaal kan goede en passende scholing en begeleiding plaatsvinden. Uit de interviews blijkt kracht en hoop.
De verhalen vormen een inspiratiebron voor andere jongeren en voor werkers in het onderwijs en hulpverlening.

Bestellen

Verkrijgbaar door een e-mail te sturen aan
opgroeienmetkleerscheuren@stekjeugdhulp.nl of bel met Stek Jeugdhulp: 010-235 05 80.
Prijs: 10,-.


Heerbeek, J. van & Vreeken, P. (2016). Opgroeien met kleerscheuren. 25 jongeren vertellen hun verhaal. Rotterdam: Stek Jeugdhulp.