Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenmishandeling: Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties

15-07-2014

Dit advies beschrijft of onderzoek naar omvang en aard van ouderenmishandeling zinvol is en hoe dat onderzoek vorm zou kunnen krijgen.
Omslag Ouderenmishandeling (SCP)
Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiële uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol bij ouderen-mishandeling. Dat maakt het fenomeen moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken.

De behoefte aan kennis over het aantal ouderen dat mishandeld wordt en over de mate waarin ouderenmishandeling onderkend en gemeld wordt, is groot onder beleidsmakers, politici en professionals in zorg en welzijn. Veel deskundigen vinden een update op zeer korte termijn van de inschatting van prevalentie ouderenmishandeling wenselijk.

Inhoud

  1. Wat wordt onder ouderenmishandeling verstaan?
  2. Eerder onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling
  3. Is nieuw onderzoek naar ouderenmishandeling zinvol?
  4. Onderzoek naar aspecten ouderenmishandeling
  5. Methoden voor onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling
  6. Mogelijkheden voor aansluiting bij ander onderzoek
  7. Advies voor nieuw onderzoek

Advies

De optimale en meest zorgvuldige werkwijze voor een onderzoek naar aard en omvang (en eventueel oorzaken) van ouderenmishandeling is die waarbij verschillende methoden worden gecombineerd, teneinde een bandbreedte van de meest waarschijnlijke prevalentie te schetsen, Genoemd worden: een informantenstudie, registreren door professionals in zorg, ouderenwelzijn en financiële dienstverlening, registratiedata van meldpunten en politie, survey onder ouderen of hun familie, casestudie in zorgvuldig geselecteerde buurten, kwalitatief onderzoek naar de oorzaken en verschijningsvormen van de mishandeling en de achtergrond van slachtoffers en daders.
Het onderzoek kan uitgevoerd worden in twee fasen: Als eerste kan een bundel worden samengesteld, gebaseerd op bronnen van bestaande data en in een tweede fase kan men aan de hand van nieuw verworven data, de cijfers over omvang, aard en eventueel oorzaken van ouderen-mishandeling verfijnen en verdiepen.

pdf bestandOuderenmishandeling: Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties (pdf, 533 Kb) (via scp.nl).


Plaisier, I., Klerk, M. de. (2014). Ouderenmishandeling: Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.