Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies (2e herz. druk)

02-07-2014

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over mishandeling van ouderen. Herziening was nodig o.a. door Invoering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelgroep

`Ouderenmishandeling' is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden zoals artsen, psychiaters, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en hulpverleners die vertegenwoordigd zijn in Lokale Zorgnetwerken en Advies en Steunpunten Huiselijk Geweld.
Omslag Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies
Ouderenmishandeling komt tot uiting in fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook in financiële uitbuiting en psychische mishandeling.

Het boek bestaat uit twee delen.In het eerste deel zijn 15 uiteenlopende casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek leest gemakkelijk weg en maakt ook voor de nonprofessional inzichtelijk wat ouderenmishandeling precies is. Het tweede deel biedt een interventie- en stappenplan dat professionals concreet helpt bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer nuttige informatie over wet- en regelgeving.

Gerda Krediet werkte tien jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is nu directeur van Nood Zaak, een bureau voor advies, onderzoek en interventies bij ouderenmishandeling en professioneel mentorschap.

Bestellen

externe linkBestellen via Reed Business Education

1e druk: Krediet, G. (2010). Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies. Amsterdam : Elsevier gezondheidszorg.


Krediet, G. (2014). Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies. Amsterdam : Reed Business Education.