Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over grenzen in de sport

27-06-2017

De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners.

Een effectieve aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport vraagt om een ketenbrede inzet van alle instanties. Belemmeringen, of die nu van juridische, technische of organisatorische aard zijn, moeten ondergeschikt zijn aan de bereidheid om slachtoffers te beschermen en de sport veilig en gezond te maken. Dat is grotendeels een kwestie van een cultuur- en mentaliteitsverandering, op alle niveaus in de keten.

Aanbevelingen

Dit onderzoek doet verschillende aanbevelingen voor het optimaliseren van de gehele keten, op de volgende punten:

  • Inzicht in de sportspecifieke problematiek
  • Versterking van het (preventieve) beleid
  • Ontwikkel stappenplan voor verenigingen
  • Verstevig de rol en de vindbaarheid van de politie
  • Heldere communicatie rol politie
  • Intern werkproces politie transparanter maken
  • Informatie delen
  • Tuchtrecht.

Download het rapport

pdf-bestandOver grenzen in de sport (pdf-bestand, 5,13 MB, via beke.nl)


Wijk, A. van, Hardeman, M., Scholten, L., & Olfers, M. (2017). Over grenzen in de sport. De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners. Apeldoorn: Politie & Wetenschap; Arnhem: Bureau Beke.
Reeks Politiekunde van het Programma Politie & Wetenschap, nr. 88, 2017
ISBN 978 94 635 0032 6