Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Parenting on the threshold of viability

01-10-2015

The impact of preterm birth on parental care

De vroeggeboorte van een baby is voor ouders een zeer ingrijpende, emotionele en belastende gebeurtenis. De negatieve emoties van ouders (zoals depressieve gevoelens en angst) en de stressvolle omstandigheden die inherent zijn aan vroeggeboorte (zoals de ziekenhuisopname van het kind) worden regelmatig gelinkt aan het ontstaan van problemen in de ouder-kindrelatie, ouderlijk disfunctioneren en zelfs aan kindermishandeling.

Het huidige onderzoek laat echter zien dat vroeggeboorte geen direct verband houdt met het ontstaan van hechtingsproblemen of negatief interactiegedrag van de ouder. Ouders van te vroeg geboren kinderen blijken meestal goed in staat om, ondanks de complexe omstandigheden, een affectieve relatie op te bouwen met hun baby. Risicofactoren op niveau van de ouder lijken een grotere invloed te hebben op de kwaliteit van ouderschap dan kenmerken van het kind en de context. Wanneer er in een gezin echter sprake is van een opeenstapeling van problemen, kan een vroeggeboorte de ouder-kindrelatie wel verder onder druk zetten.

Promotie Tilburg University, 4 september 2015

Meer informatie

Voor meer informatie over dit proefschrift: externe linkParenting on the threshold of viability (via tilburguniversity.edu).


Hoffenkamp, H.N. (2015). Parenting on the threshold of viability: the impact of preterm birth on parental care. Tilburg University.